Eğitimler | SIM Sürdürülebilirlik İnovasyon ve Yönetim Danışmanlık | Sim Consultancy

Eğitimler

Sim Eğitimler
  • Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
  • Karbon Ayak İzi Yönetimi
  • (SKDM) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması 
  • AB Yeşil Mutabakat Gereklilikleri (Sektörlere Özel)
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projelerinin Geliştirilmesi
  • Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKA)
  • İş Sağlığı ve Güvenliği (Yerel ve uluslararası standartlara uygun şekilde)
  • Uluslararası Çevresel ve Sosyal Gereklilikler (IFC, EBRD, Ekvator Prensipleri, vb.)
  • Yerel Çevre Mevzuatı (İzin ve Lisans Süreçleri)
+