Çevresel ve Sosyal Etki | SIM Sürdürülebilirlik İnovasyon ve Yönetim Danışmanlık | Sim Consultancy

Çevresel ve Sosyal Etki

Çevresel Sosyal Etki

Uluslararası standartları baz alarak kurumların faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etki değerlendirmesiyle ilgili olarak aşağıdaki başlıklarda hizmet vermekteyiz:

Uluslararası Standartlara Uygunluk 

  • Mevcut Durum Analizi
  • Aksiyon Planlarının Hazırlanması
  • Yönetim Planları Hazırlanması
  • Yürütülen Çalışmaların Uygunluğunun İzlenmesi ve Raporlanması
  • Finans Kuruluşlarıyla Görüşmelerin Yapılması, Süreçlerin Takibi

Yerel Mevzuata Uygunluk

Türk mevzuatına göre Çevre İzin, Lisans Süreçlerinin Yönetimi

+