SIM Sürdürülebilirlik İnovasyon ve Yönetim Danışmanlık | Sim Consultancy

SİM Sürdürülebilirlik İnovasyon ve Yönetim Danışmanlık Anonim Şirketi, "Etki Yaratmak" amacıyla 2022 yılında kurulmuştur. SİM Sürdürülebilirlik İnovasyon ve Yönetim Danışmanlık, kurucu ortaklarının sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyi paydaşları ile buluşturarak kurumların sürdürülebilirlik yolculuğunda yol arkadaşlığı yapmayı amaçlamaktadır.

SİM Sürdürülebilirlik İnovasyon ve Yönetim Danışmanlığı temel konuları;

  • Sürdürülebilirliğin holistik (bütüncül) olarak ele alınarak yönetimi,
  • Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Raporlaması
  • Sürdürülebilirlik raporlaması,
  • Karbon yönetimi,
  • Uluslararası standartlarda çevresel ve sosyal etki değerlendirme ve yönetimi,
  • Kurumların Avrupa Birliği (AB) fonları dahil uluslararası finansmana erişimi için desteklenmesi,
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projelerinin yapılandırılması,
  • SROI (Yatırım Sosyal Getirisi) çalışması,
  • Sürdürülebilirlik ve inovasyonun kurumların işleyen mekanizmalarına entegre edilmesidir.

+